آخرین اخبار

۹۹/۰۶/۱۷

پرکاربردترین تجهیزات برق صنعتی

در این ویدیو که، تجهیزاتی نظیر کلید اتوماتیک(کمپکت)، فیوزها، کلیدهای محافظ جان، کنتاکتور، بی‌متال، کلیدهای سلکتوری، کلیدهای محافظ موتور، کلید های استپ ...

۹۹/۰۶/۱۷

کنترل کیفی صنعتی

کنترل کیفی متشکل از آماده سازی و کنترل تمام مراحل آماده سازی و ساخت  قطعات از ورود مواد خام به شرکت ...

۹۹/۰۶/۱۷

برگزاری چهارمین نمایشگاه لیزر و فوتونیک ایران

۲۱ الی ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران به‌طور کلی، امروزه اهمیت علوم لیزر و ...

۹۹/۰۶/۱۷

فتونیک چیست؟

فوتونیک یکی از زمینه های پویای علم فیزیک است که به تولید، انتقال و آشکار سازی نور برای کاربردهای مخابراتی، ...